Midt i Velfærdsinnovation

Mange kommuner i dagens Danmark står overfor store udfordringer i de kommende år. Flere ældre og færre borgere i den arbejdsdygtige alder er den fælles udfordring, som danner grundlag for initiativet "Midt i Velfærdsinnovation".

I Midtjylland er 10 kommuner sammen med MidtLab, en afdeling i Region Midtjylland, taget et initiativ om at sætte fokus på innovation og udvikling for at skabe nye løsningsmuligheder, der kan nedsætte behovet for yderligere arbejdskraft i fremtiden.

De 10 kommuner som deltager i samarbejdet er:

 1. Randers Kommune
 2. Norddjurs Kommune
 3. Aarhus Kommune
 4. Skanderborg Kommune
 5. Horsens Kommune
 6. Fredericia Kommune
 7. Vejle Kommune
 8. Silkeborg Kommune
 9. Viborg Kommune
 10. Holstebro Kommune

Mål og succeskriterier

Målet med initiativet er at arbejde hen imod indførelsen af ny teknologi, der gør borgere med brug for hjælp/støtte bedre i stand til at klare hverdagen selv eller blive helt selvhjulpen. Et vigtigt omdrejningspunkt er, at kommunerne undervejs udveksler erfaringer om, hvilke tiltag der virker hvor og hvordan.

Succeskriterierne for projektet er følgende:

 • Hver kommune bidrager med en business case.
 • Kommunerne kan hver for sig og under ét dokumentere, at flere ældre er blevet selvhjulpne.
 • Kommunerne kan samlet synliggøre, hvilke velfærdsløsninger, der rummer største potentiale.
 • At understøtte velfærdsinnovation i kommunerne videre via netværk mellem centrale ledere og medarbejdere

Du kan læs mere om projekterne i de enkelte kommuner via nedenstående link.

Region Midtjyllands afdeling MidtLab