Om netværk omkring velfærdsteknologi

Randers Kommune har stor fokus på at skabe fremtidige samarbejdsformer ved aktivt at deltage i netværk inden for det velfærdsteknologiske område.

Randers Kommune satser på at opbygge et lokalt stærkt samarbejde med interesserede parter. Det være sig både offentlige og private samt organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Der er særligt et stort fokus på at udvikle samarbejde med nærliggende kommuner og styrke Region Midtjyllands allerede store netværk.

Randers Kommune har en særlig interesse i at deltage og være en aktiv part i nationale begivenheder og tværgående projekter. Derfor er Randers Kommune interesseret i at indgå i samarbejde med interesserede partnere om fremtidige projekter.