Om velfærdsteknologi

Investeringer i velfærdsteknologi skal være med til at fremtidssikre velfærdssamfundet.

Danmark står i de kommende år over for en række udfordringer, der risikerer at forringe den offentlige velfærd – eller gøre den langt dyrere: Der bliver stadig flere ældre, men samtidig færre til at forsøge dem. Samtidig lider stadig flere af kroniske og behandlingskrævende sygdomme. Oveni er resultatet af den økonomiske krise, at der er færre penge i de offentlige kasser.

Alt sammen kalder det på, at den offentlige sektor effektiviseres og i langt højere grad målrettes til enkelte borgers behov. Ellers er alternativet, at det offentlige serviceniveau bliver forringet, mens arbejdsforholdene på offentlige arbejdspladser bliver dårligere.

Velfærdsteknologi tilbyder en løsning, der ikke handler om at ansætte flere medarbejdere eller lade medarbejderne arbejde hårdere og dermed blive hurtigere nedslidt. I stedet er det en måde at integrere ny teknologi i det offentliges arbejdsgange og opgaveløsning, så flere ressourcer bliver brugt på serviceydelser til borgeren og færre til administration, ventetid, transport og lignende. Det er kort sagt en måde at udnytte de teknologiske fremskridt til at få mere velfærd for pengene.

En bedre hverdag for borger og medarbejder

Velfærdsteknologi skal gøre borgerens hverdag lettere, fx ved at gøre det nemmere for den enkelte selv at løse sine problemer - hvad enten det drejer sig om genoptræning, toiletbesøg, kontakt til kommunen  eller lignende. Det gælder også for eksempelvis brug af telemedicin og hjemmemonitorering, der betyder, at personer med en kronisk lidelse selv kan holde øje med deres sundhedstilstand, hvorved de undgår pludselige indlæggelser og desuden undgår en masse rutinemæssige kontrolbesøg på sygehuset.

Set fra medarbejdernes perspektiv bidrager velfærdsteknologi til at frigøre ressourcer, så der er mere tid til at hjælpe og assistere borgerne. Eksempelvis kan forflytningsteknologier erstatte tunge løft ved bad eller toilet, så arbejdet udføres mere skånsomt, og der spares både tid og kræfter hos plejepersonalet.

På den måde vil den avancerede teknologi samtidig gøre job i velfærdssektoren mere attraktive og mindre stressende i takt med, at der er mindre administration, og at arbejdet bliver mere kompetencegivende. Det vil samtidig gøre det nemmere at tiltrække unge medarbejdere, hvilket er netop er en af de store offentlige udfordringer på sigt.

Nye arbejdsgange

Potentialet i velfærdsteknologi er stort, men samtidig er det forbundet med store udfordringer, da den nye teknologi samtidig skaber ændrede arbejdsgange og nye ansvarsfordelinger. Hvis det store potentiale skal indfries kræver det derfor, at teknologierne bliver afprøvet, tilpasset til de enkelte sektorer, og derpå udbredt til alle relevante dele af den offentlige sektor.