Projekter i socialafdelingen

Randers Kommune deltager i flere velfærdsteknologiske projekter på tværs af Randers Kommune men også i samarbejde med andre kommuner.

E-lærings Brandkursus

TrygFondens Brandskole er et e-læringskursus, som skal højne brandsikkerheden i de kommunale institutioner.

Applikationer til mobil og tablets

Teknologi i Praksis har via et projekt, som er finansieret af Digitaliseringsstyrelsen, screenet markedet for egnede og anvendte Apps til konkrete handicappede brugergrupper Screeningen foregik i november - december 2012.

Virtuel Bostøtte

Socialpædagogisk støtte via internet eller mobil

Spiserobotter

Spiserobotten holder gaflen.