Applikationer til mobil og tablets

Teknologi i Praksis har via et projekt, som er finansieret af Digitaliseringsstyrelsen, screenet markedet for egnede og anvendte Apps til konkrete handicappede brugergrupper Screeningen foregik i november - december 2012.

Projektet beskæftiger sig med apps udviklet til enten IOS (Apple), Android (Google) og Windows Phone (Microsoft).

Projektet bestod i at screene markedet for egnede og anvendte apps og kategorisere dem i forhold til konkrete handicappede brugergrupper. Udarbejdelse af kategoriseringen er foretaget med udgangspunkt i den internationale ICF klassificering, der er en begrebsramme til registrering og systematisering af informationer om menneskets funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand.

ICF tilbyder et standardiseret sprog, der kan anvendes på tværs af faggrupper og sektorer. Projektet giver ikke et fuldstændigt dækkende billede af markedet, der hele tiden udvikler sig. Kortlægningen er et øjebliksbillede, som skal illustrere bredden og anvendelsespotentialet, til inspiration for både brugere og fagfolk.

Mange af de angivne apps egenskaber gør, at de muligvis kan have værdi for flere grupper end de angivne. De fleste apps, der indgår, har enten en læringsfunktion eller en direkte kompenserende egenskab. Hver app vil derfor få betegnelsen Læringsapp eller Kompenserende app.

De fundne apps bliver kort beskrevet samt gennemgået efter platform, målgruppe, undermålgruppe, aldersgruppe, sværhedsgrad, netværkskrav og pris. Der vil både forekomme apps, som er anvendelige for flere typer af handicap indenfor de enkelte grupper: