E-lærings Brandkursus

TrygFondens Brandskole er et e-læringskursus, som skal højne brandsikkerheden i de kommunale institutioner.

Kurset henvender sig til ansatte på plejehjem, sociale institutioner, skoler/SFO’er, daginstitutioner samt kontoransatte.

Tæt på brugernes hverdag

Kurset går tæt på brugernes hverdag og fremmer reel handlekompetence. Ved at blande teori med eksempler fra praksis lærer de ansatte gennem øvelser både at forebygge brand og at handle hurtigt og hensigtsmæssigt, hvis der alligevel opstår brand.

Når der bliver ansat nye kolleger, er Brandskolen en naturlig del af introduktionen. Kurset højner med andre ord både den daglige sikkerhed og brandberedskabet i institutionerne.

Brandskolens fordele kort og godt:

  • Forebygger brande
  • Minimerer skader på personer og materiel
  • Højner brandberedskabet i de kommunale institutioner
  • Støtter op om instruktionspligten
  • Giver større daglig sikkerhed og tryghed for børn, unge, forældre, ældre, pårørende samt ansatte og ledelse i kommunen

Du kan læse mere om TrygFondens Brandskole til kommuner på nedenstående link, 

Brandparat Brandskole