Peer support

Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt  at afprøve i hvilket omfang socialpædagogisk bistand til udsatte borgere, der har brug for hjælp fra fx socialpsykiatrien eller for misbrugsbehandling, kan suppleres med anonym støtte via de nyeste digitale medier.

Randers Kommune har gennemført et pilotprojekt, hvor frivillige ligesindede stod for telefonisk rådighed. Da man vil flytte projektet over til samtaler via SKYPE enten som tale men også som chat, har projektstyregruppen valgt at SIND Pårørenderådgivning skal drive projektet i 2014.

SINDS Pårørende rådgivning starter tilbuddet den 3. februar 2014 og står til rådighed  - mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 18.00 og 20.00.

Hvad er PEER-støtte?

PEER-støtte er hjælp og støtte fra en ligestillet, fra et andet menneske der har erfaringer med at have det svært. Du kan kontakte os, hvis du bl.a. vil tale om

  • Ensomhed og angst
  • Svære tanker og følelser
  • Det at leve med en psykisk lidelse

PEER-støtten tilbyder dig:

  • Støtte og nærvær
  • Tålmodighed og forståelse
  • Egne erfaringer med livet og psykiske vanskeligheder

Hvordan kommer du i kontakt?

Indgangen til PEER-støtten er gennem vores chat, der foregår på SKYPE. 

Du kan vælge udelukkende at bruge chatten, eller du kan skifte til SKYPE videosamtale, hvis du har brug for det. Det er helt op til dig. Du kan via SKYPE kontakte PEER-støtten på SKYPE-navnene:

peersupport11 og peersupport12