Virtuelle handleplansmøder

Randers Kommune er ved at udrulle et forsøg på at anvende det digitale medie til at afholde handleplansmøder mellem 2 kommuner og/eller kommuner og regioner.

Det digitale møde er et supplement til den nuværende mødestruktur, hvor Myndighedspersonalet stadigvæk skal besøge det pågældende tilbud.